اخبار

2017-06-25

نويسندگان محترمي که مقاله آنها براي ارائه به صورت شفاهي پذيرفته شده است، لازم است فايل ارائه مقاله خود (ppt. يا pptx.) را مطابق الگوي زير تهيه و ارايه نمايند.نويسندگان محترمي که مقاله آنها براي ارائه به صورت پوستر پذيرفته شده است، پوستر مقاله خود براي ارائه در کنفرانس مطابق الگوي مشخص شده زير تهيه و ارائه نمايند.

ابعاد : 70*100 سانتیمتر
لمینت شده با 4 سوراخ در گوشه ها
توجه: ساختار کلي پوستر بر اساس الگوي مشخص شده بايد رعايت شود ولي اندازه بخش‌ها مي‌تواند بر اساس محتواي مقاله تغيير کند.کنفرانس از نصب پوسترهايي که مطابق با الگوي زير تهيه نشده باشند معذور است.
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !